Generalforsamling110914

Esktaordinær generalforsamling d. 4 September 2014

 

Ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling

Torsdag den 11. september kl. 15.30 i ridehuset. Se formandens

beretning her

Dagsorden:

1. valg af dirigent

2. formandens beretning

3. regnskab 2013

4. kontingent

5. valg af formand

6. valg af 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer

7. valg af 2 suppleanter

8. valg af juniorrepræsentanter

9. valg af revisor

10. nedlæggelse af klubben

11. eventuelt

 

Generalforsamlingen forventes at vare max 30. minutter.

 

Vel mødt.

 

 

OBS!: Det er kun medlemmer over 18 år der har været medlem i klubben mindst 6 måneder der har stemmeret på generalforsamlingen.

 

Copyright Rideklubben Marienlyst © 2014 All Rights Reserved.