generalforsamling040914

Generalforsamling den 04 September 2014

 

Indkaldelse til generalforsamling 2014

 

 

Der indkaldes hermed til generalforsamling

Torsdag den 4. september kl. 19.00 i ridehuset.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Regnskab 2013.

4. Kontingent.

5. Valg af formand.

6. Valg af øvrig bestyrelse.

7. Valg af suppleanter.

8. Valg af junior-repræsentant.

9. Valg af revisor.

10. Nedlæggelse af klubben.

11. Eventuelt.

 

Generalforsamlingen forventes at vare max 30. minutter.

 

Vel mødt.

 

 

OBS!: Kun medlemmer de rhar betalt har adgang til generalforsamlingen. Det er desuden kun betalende medlemmer der har været medlim i mindst 6 måneder der kan stille til valg til bestyrelsen.

 

Copyright Rideklubben Marienlyst © 2014 All Rights Reserved.